Raadpleging uitsluitend op afspraak
Vanaf maandag 15 februari 2010
Per patiënt wordt 15 min voorzien.

Enkele aandachtspunten:

 • Wees stipt op tijd of verwittig tijdig indien verhinderd.
 • Komt U met meerdere personen maak dan voor elk een afspraak .
 • Betreft het een onderzoek voor een verzekering op aanvraag van uw financiële instelling contacteer de dokter dan telefonisch en vermeld de reden van de raadpleging.
  Om de dokter zelf te bereiken belt U best tussen 8u en 10u of tussen 17u en 19u (niet op woensdag)
 • Huisbezoek :
  Tracht zoveel mogelijk zelf naar de raadpleging te komen.
  Is dit onmogelijk vraag dan het huisbezoek bij voorkeur aan vóór 10u30.
 • Het email adres wordt niet gebruikt voor :
  • het maken van afspraken
  • het aanvragen van huisbezoek
  • het vragen van medisch advies
 • Advies, opvragen van resultaten kan in principe tijdens de spreekuren van de dokter.
  Wij vragen u wel met aandrang om het telefoongesprek kort te houden.
 • Het is nutteloos aan de dokter een attest te vragen dat niet strookt met de waarheid.
 • Medicatie wordt enkele voorgeschreven voor patiënten die op raadpleging komen.

GMD
Op elke leeftijd kunt u aan uw huisarts vragen om een globaal medisch dossier (GMD) aan te leggen.
Daardoor verbindt u zich ertoe om eerst die arts te consulteren en heeft u recht op de volgende voordelen:

 • een vermindering van 30 % toegestaan door uw ziekenfonds op het gedeelte dat u zelf moet betalen (raadplegingen en huisbezoeken)
 • de centralisatie van al uw medische gegevens, waardoor bijvoorbeeld overbodige onderzoeken worden vermeden
Het GMD is gratis .
De kosten voor het openen en beheren van een globaal medisch dossier kan door de dokter rechtstreeks met de mutualiteit worden geregeld nadat u hiervoor toelating hebt verleend.

Bancontact.
U kan bij de dokter betalen met BANCONTACT (bij voorkeur)

Een afspraak maken via internet als u reeds patiënt bent in de praktijk
- Klik op “online afspraken”
- Als U reeds patiënt bent klik op “ik ben reeds patiënt in deze praktijk”
- Kies hoe U wenst in te loggen, met uw rijksregisternummer of een gebruikersnaam en wachtwoord.

  Enkel indien uw sis-kaart reeds is ingelezen door uw arts kan U inloggen met uw rijksregisternummer.
  Geef dan enkel de cijfers in.

  Zoniet kiest U voor het inloggen met een gebruikersnaam en wachtwoord.
  Vul uw gebruikersnaam in = achternaam en voornaam aan mekaar
  Vul uw Wachtwoord in = geboortedatum

   Voorbeeld: Jan Peeters geboren 15/12/1965
  • Gebruikersnaam: peetersjan

  • Wachtwoord: 15121965 (bij het eerste bezoek zal u gevraagd worden het wachtwoord te wijzigen)

- Klik op “Aanmelden” - Kies een dag in de kalender links bovenaan.
- Kies een vrij afspraakmoment in de kalender (vierkantje naast het uur aanvinken)
- Klik op bevestigen
- Uw afspraak is geregistreerd.

Een afspraak maken als nieuwe patiënt.
- Klik op “online afspraak ”
- Klik op “ik ben nog nooit op consultatie geweest in de praktijk”
- Registreer U.

Een afspraak maken via SMS
(kan alleen voor reeds geregistreerde patiënten waarvan het GSM nummer gekend is, en voor wie de dienst geactiveerd is door de arts )

Stap 1 : kies een afspraak
Stuur SMS : AFSPRAAK(spatie) HUISARTS naar 3111
U ontvangt dan een SMS met een 5-tal afspraakmogelijkheden.
Elke afspraakmogelijkheid draagt een letter (bvb B=), gevolgd door verkort de naam van de arts, datum + uur.

Stap 2 : Bevestig een afspraak
SMS het woord AFSPRAAK spatie gewenste letter (A of B of C …) naar 3111
U krijgt per kerende een SMS met de bevestiging dat de afspraak geregistreerd werd.

Wachtdienst :
Is de dokter niet te bereiken bv tijdens het weekend dan kan U terecht bij de wachtdienst Tel 070/254040.